10 februarie 2010

Procedura de lucru BRD credite

SCOP: Vanzarea bunurilor de folosinta indelungata cu credit obtinut prin BRD Finance

Cine o aplica: Operatorii de credite;

Revizuieste:

Terminologie: Definitiile unor termeni si abrevierile utilizate in prezentul document se gasesc explicate in fisierele cu acelasi nume pe server in locatia: Documente_generale/Documente_utile


CONDITII:

DESCRIERE:
CUPRINS


CAP 1. Prezentare generala

CAP 2. Simularea creditului

CAP 3. Analiza bonitatii solicitantului de credit

CAP 4. Analiza documentelor

CAP 5. Intocmirea dosarului de credit
5.1 INTRODUCEREA CERERII DE CREDIT
5.2 REZULTATELE SCORINGULUI
5.3 IMPRIMAREA CONTRACTULUI
5.4 INFORMATII OFERITE CLIENTULUI LA SEMNAREA CONTRACTULUI
5.5 SEMNAREA FACTURII FISCALE

CAP 6. Transferurile de documente intre punctele de vanzare si BRDF

CAP 7. Finantarea magazinelor

CAP 8. Frauda

CAP 9. Confidentialitatea si prelucrarea datelor cu caracter personal

CAP 10. Parametrii SOFTWARE, HARDWARE si configuratii


CAP 1. Prezentare generala

Destinatia creditului: bunuri de folosinta indelungata, inclusiv accesorii ale acestora necesare punerii in functiune (vezi Anexa 1)

Suma minima – maxima: conform conventiei cu fiecare prescriptor

Termenul de rambursare: conform conventiei cu fiecare prescriptor

Avans: orice suma poate fi depusa ca avans, in functie de alegerea clientului si rezultatul scoringului

Conditii referitoare la client: cetatean roman, cu domiciliul in Romania

Varsta :
 imprumutat - intre 18 si 70 ani neimpliniti
 co-imprumutat - intre 18 si 65 ani neimpliniti
 girant - intre 18 si 65 ani neimpliniti

Comisioane: conform conventiei cu fiecare prescriptor

Asigurare
 Standard
Acest tip de asigurare cuprinde beneficii în caz de Deces, Invaliditate Totala Permanenta si Incapacitate Temporara de Munca. In caz de Invaliditate Totala Permanenta sau de Deces, asigurarea ramburseaza integral creditul. In caz de Incapacitate Temporara de Munca asigurarea plateşte în locul clientului ratele lunare în limitele prevazute în condiţiile contractului. Acest tip de asigurare este oferit persoanelor cu varsta cuprinsa intre 18 ani si 59 ani la data semnarii contractului de credit.

 Optim
Asigurarea Optim a fost creata special pentru angajaţi. Ea cuprinde beneficii pentru Deces, Invaliditate Totala Permanenta, Incapacitate Temporara de Munca si Intrarea în Şomaj. In caz de Invaliditate Totala Permanenta sau de Deces, asigurarea ramburseaza integral creditul. In caz de Incapacitate Temporara de Munca sau de Intrare în Şomaj, asigurarea plateşte în locul clientului ratele lunare în limitele prevazute în condiţiile contractului. Acest tip de asigurare este oferit persoanelor cu varsta cuprinsa intre 18 ani si 59 ani la data semnarii contractului de credit.

 Senior
Acest tip de asigurare cuprinde beneficii în caz de Deces si este oferit persoanelor cu varsta cuprinsa intre 60 si 69 ani si persoanelor pensionate pe caz de boala cu varsta cuprinsa intre 18 si 69 ani la data semnarii contractului de credit.

ATENTIE ! Asigurarea poate fi optionala in cazul prezentarii unui girant.

NOTA : in cazul pensionarilor care nu depasesc varsta de 60 de ani se poate oferi exclusiv pachetul Standard. In cazul pensiilor de boala, indiferent de varsta, se poate oferi exclusiv pachetul Senior.

Penalitati de intarziere. Daca clientul intarzie cu plata ratei se calculeaza un comision de administrare a creditului restant de 5% din sumele scadente neplatite. Daca clientul intarzie cu plata ratei, pe langa comisionul de mai sus, pana la data platii efective se poate percepe o dobanda penalizatoare echivalenta cu dobanda curenta majorata cu 10 puncte procentuale, calculata la sumele scadente neplatite

Rambursare anticipata. Se accepta rambursarea cu anticipatie cu anuntarea in scris a BRD Finance cu un preaviz de cel putin 1 luna
 Partial: contravaloarea a minimum 3 rate lunare la care se adauga rata aferenta urmatoarei scadente
 Integral
NOTA: Rambursarea anticipata se face la data primei scadente dupa expirarea preavizului. In caz de rambursare de anticipata, se va reduce costul creditului pana la nivelul de 5% din suma rambursata anticipat. Suma urmeaza a fi platita la momentul rambursarii anticipate

Arie de acoperire. Toti comerciantii la nivel local / national care au conventie de finantare semnata cu BRDFinance. Clientii pot solicita un credit indiferent de adresa de domiciliu a acestora (Bucuresti sau alte localitati).

Co-imprumutat (daca este cazul)
 Poate fi sotul / sotia in aceleasi conditii de venit ca si imprumutatul.
 Se solicita pentru cumulul veniturilor in familie.
 Veniturile cumulate la nivel familial asigura un credit mai mare.

Girant (daca este cazul) In unele cazuri poate fi solicitat un girant ; daca impumutatul / co-imprumutatul (daca este cazul) este pensionar, girantul trebuie sa fie salariat.


Flux creditareCAP 2. Simularea creditului


In situatia in care clientul nu are documentele necesare introducerii contractului, magazinul poate realiza simularea creditului utilizand aplicatia WEBOLAN (vezi Anexa 5).
In urma simularii, clientul este informat despre :

 conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca pentru obtinerea creditului (vezi Capitolul 1 – Prezentare generala si Capitolul 3- Analiza bonitatii solicitantului de credit)

 documentele necesare pentru solicitarea creditului (vezi anexele 2, 3 ,4 – in functie de categoria de clienti carora va adresati)

 valoarea ratei pe care o va avea de platit in functie de valoarea creditului, de perioada, de tipul de produs de creditare ales si de pachetul de asigurare ales (Conform conventiei cu fiecare prescriptor)

 modalitatile de plata a ratelor
 in numerar la casieriile BRD
 prin debitarea contului curent sau a contului de card. Atata contul curent, cat si contul de card trebuie sa fie deschise la BRD GSG. Pentru debitarea contului de card, clientul trebuie sa aiba si un cont curent.

Dupa informarea clientului, se pune la dispozitia acestuia lista cu documente necesare pentru solicitarea creditului.


CAP 3. Analiza bonitatii solicitantului de credit

In analiza dosarului de credit, in functie de datele clientului (nivelul venitului, vechimea la actualul loc de munca, tipul contractului de munca etc), aplicatia WEBOLAN realizeaza un scoring (punctaj), rezultatul acestuia fiind esential in decizia de credit.
Cel mai important element luat in calcul in realizarea scoringului este venitul imprumutatului /co-imprumutatului (daca este cazul).

Conditii referitoare la veniturile solicitantului. Analiza bonitatii solicitantului de credit va tine cont de veniturile cu caracter permanent realizate de catre solicitant, iar in cazul in care veniturile solicitantului nu sunt suficiente, se pot lua in calcul si veniturile cu caracter permanent ale co-imprumutatului (sot/sotie).

Solicitantul de credit trebuie sa indeplineasca una dintre urmatoarele conditii:
 sa fie angajat cu contract de munca pe durata nedeterminata sau pe o durata cel putin egala cu perioada creditului (in cazul contractelor de munca pe perioada determinata). Vechimea la actualul loc de munca : minimum 3 luni.

 sa obtina venituri cu caracter permanent din exercitarea profesiei in cazul liber profesionistilor sau a persoanelor care obtin venituri din profesii liberale (clientul trebuie sa exercite acest tip de profesie de cel putin 6 luni). Procedura de acordare a creditelor in cazul acestui tip de clienti este detaliata in Anexa 10.

 sa realizeze venituri din pensii

Tipuri de pensii acordate in sistemul public:

1. Pensia pentru limita de varsta cu vechime integrala: SE ACCEPTĂ
2. Pensia pentru limita de varsta cu vechime incompleta: SE ACCEPTĂ
3. Pensia anticipata: SE ACCEPTĂ
4. Pensia anticipata partiala: SE ACCEPTĂ
5. Pensionarii din cadrul armatei : SE ACCEPTĂ (fără prezentarea deciziei de pensionare indiferent de varsta).
6. Pensia de invaliditate / pe caz de boala: SE ACCEPTA numai daca boala care a dus la pensionare nu figureaza printre bolile enumerare pe contractul de credit, la cap. « Cerere de asigurare » ; in cazul in care clientul are una dintre bolile mentionate in contract, se accepta dosarul numai cu girant salariat. In cazul acestui tip de pensie, se solicita si decizia de pensionare medicala, pentru a vedea daca pensia are caracter permanent si care este boala care a stat la baza pensionarii ; in cazul in care pensia este revizuibila, perioada de creditare nu trebuie sa depaseasca data urmatoarei revizuiri. In ceea ce priveste co-imprumutatul, se pot lua in calcul veniturile obtinute din pensia pe caz de boala, in aceleasi conditii pe care trebuie sa le respecte solicitantul de credit.
7. Pensie de invaliditate / pe caz de boala transformata in pensie de limita de varsta: SE ACCEPTA in aceleasi conditii ca pensia de invaliditate
8. Pensia de urmas
 Beneficiar - copilul: NU SE ACCEPTA
 Beneficiar - sotul supravietuitor: SE ACCEPTĂ numai in cazul in care beneficiarul a împlinit varsta de pensionare (57 / 62).
9. Pensia de revoluţionar
Temei legal: Legea 42/1990
 Beneficiar - ranitul/luptatorul: SE ACCEPTĂ
 Beneficiar - urmasii ranitului/luptătorului: NU SE ACCEPTĂ
10. Pensia persoanelor persecutate din motive politice, deportate sau luate ca prizonieri Temei legal: Legea 118/1990 si Legea 189/2000
 Beneficiar- persoana persecutată: SE ACCEPTĂ
 Beneficiar- urmaşii persoanei persecutate: SE ACCEPTĂ
11. Pensia de veteran de razboi: SE ACCEPTĂ
12. Pensii obţinute in urma activitatii depuse la CAP : SE ACCEPTĂ
13. Recorelarile (sume de bani primite din urma) care apar distinct pe talonul de pensie: NU se iau in considerare la venitul lunar


Pe langa sursele de venit mentionate mai sus, se pot lua in calcul suplimentar venituri obtinute de client din urmatoarele surse :

 venituri din chirii in baza unui contract de inchiriere inregistrat la Administratia Financiara ; perioada pe care este incheiat contractul trebuie sa fie cel putin egala cu perioada creditului ; contractul de inchiriere trebuie sa produca efecte sau sa fie încheiat cu cel puţin 3 luni înaintea datei cererii de credit; se va tine cont de aceste venituri numai suplimentar veniturilor din salarii, pensii sau desfasurarea profesiilor liberale sau a unei activitati independente.
 venituri din alte surse pe care le pot dovedi cu documete justificative ; in cazul veniturilor din alocatii pentru copii minori in intretinere, acestea se iau in calcul numai suplimentar veniturilor din salarii, pensii sau desfasurarea profesiilor liberale sau a unei activitati independente

Toate tipurile de venituri trebuie sa fie justificate prin documente prezentate in Anexa 2 (Lista documentelor necesare pentru salariati si pensionari), Anexa 3 (Lista documentelor necesare pentru liber profesionisti) si Anexa 4 (Lista documentelor necesare pentru alte tipuri de venit).


Nota :
 co-imprumutatul (daca este cazul) trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii de venit ca imprumutatul ; in plus, in cazul pensionarilor, se pot lua in calcul veniturile din pensii pe caz de boala nerevizuibile
 girantul (daca este cazul) trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii de venit ca imprumutatul ; veniturile nete ale girantului trebuie sa fie de cel putin 2 ori mai mari decat rata creditului solicitat.


CAP 4. Analiza documentelor


DACA AVETI INDOIELI IN CEEA CE PRIVESTE CORECTITUDINEA DOCUMENTELOR PREZENTATE DE CLIENT, ESTE OBLIGATORIU SA SUNATI LA Back Office BRDFINANCE.


Lista documentelor necesare pentru solicitarea creditului este prezentata (in functie de categoria de client caruia ne adresam) in Anexa 2 (Lista documente necesare pentru salariati si pensionari, Anexa 3 (Lista cu documente necesare pentru liber profesionisti) si Anexa 4 (Lista documentelor necesare pentru alte tipuri de venit). Acest capitol prezinta modalitatea de analiza a documentelor clientului si care sunt cele mai importante date care trebuie urmarite.


Copie Buletin/Carte de Identitate :

 vanzatorul va inscrie pe copie “Conform cu originalul”, va semna, va stampila alaturi si isi va inscrie numele in clar

 nu se accepta Carti de Identitate provizorii, Pasapoarte

 actul de identitate trebuie sa fie valabil la momentul semnarii contractului de credit

 daca apar modificari la CNP, se solicita un alt document care sa dovedeasca CNP-ul corect – permis de conducere, Pasaport, certificat de nastere (cu CNP), certificat de casatorie (cu CNP) sau stampila de la Politie cu CNP corect, pe prima pagina a BI

 in cazul in care actul de identitate este deteriorat (unul dintre elementele de identificare a clientului nu poate fi folosit), i se recomanda clientului sa il refaca

 in cazul in care, pe copia CI, CNP-ul nu este lizibil, operatorul trebuie sa scrie alaturi CNP-ul clientului, numele sau in clar, sa semneze si se stampileze

 imprumutatul trebuie sa declare, pe copia actului de identitate, adresa de contact. Daca adresa de contact a clientului este aceeasi cu cea din actul de identitate, clientul va inscrie pe copia acestuia : « Confirm ca adresa de corespondenta coincide cu cea din B.I. / C.I. », va semna si va trece data. Daca adresa de contact este diferita de cea din actul de identitate, clientul va inscrie pe copia acestuia : « Declar ca adresa de corespondenta este : …… » , va semna si va trece data

 in cazul in care clientul ofera un numar de telefon apartinand altei persoane, va trebui sa scrie pe copia BI / CI : « Nr. de telefon ………… al familiei …………. » si sa semneze


Adeverinta de salariu (vezi Anexa 7)

 salariul net pe ultimele 3 luni fara prime, ore suplimentare, sporuri neprevazute in Cartea de Munca

 la analiza cererii de credit se va lua in considerare media celor trei salarii de pe adeverinta [(sal 1 + sal 2 + sal 3) / 3]

 Adev. trebuie sa contina data iesirii si numarul de iesire din unitate (atribuit din registrul de iesire) in functie de care se stabileste valabilitatea adeverintei (adeverinta este valabila doar 30 zile calendaristice de la data emiterii de catre unitate)

 nu se accepta adeverinte pe care nu sunt trecute CNP-ul, numele si prenumele clientului (inscrierea celui de al doilea prenume nu este obligatorie)

 in cazul in care apar modificari pe adeverinta de salariu indiferent de datele modificate, acestea trebuie insotite obligatoriu de semnatura autorizata din partea firmei si stampila societatii

 se pot accepta adeverinte de salariu pe care la numarul de telefon al societatii este trecut un numar de telefon mobil; nu se accepta adeverinte de salariu pe care la numarul de telefon al societatii nu este trecut nici un numar de telefon.
 trebuie mentionat daca salariul este sau nu grevat de obligatii si daca da, trebuie precizata valoarea si natura acestor retineri

 pe adeverinta trebuie sa apara 2 semnaturi si numele in clar ale persoanelor autorizate sa angajeze responsabilitatea firmei, insotite de stampila firmei (care nu este obligatoriu rotunda). In cazul in care clientul este persoana autorizata isi poate semna singur adeverinta, cu conditia sa fie dublata de o a doua semnatura. Daca exista o singura semnatura de la o persoana autorizata, adeverinta respectiva trebuie semnata de inspectorul ITM care se ocupa de cartile de munca ale firmei sau un contabil autorizat (firma de contabilitate).

 se pot accepta adeverinte in care salariul lunar net este trecut de forma “Peste X lei” si coloana salariului brut din Cartea de Munca este mascata (ex: BNR, angajati in sistemul bancar, angajati ROMATSA etc)

 in cazul angajatilor cadre active din Politie, Armata sau Ministerul de Interne este necesara prezentarea legitimatiei de serviciu (in perioada de valabilitate si vizata de angajator). La adeverinta de salariu se ataseaza copia legitimatiei de serviciu (conform cu originalul – vanzatorul inscrie pe copie « conform cu originalul » , semneaza si stampileaza alaturi); daca clientul nu permite fotocopierea legitimatiei, vanzatorul inscrie pe adeverinta de salariu “Vazut legitimatia de serviciu valabila pana la…”. Daca pe legitimatie nu se mentioneaza valabilitatea, vanzatorul va inscrie de adeverinta de salariu: “Vazut legitimatia de serviciu valabila nelimitat”. In cazul celor care nu au legitimatie de serviciu, se accepta o adeverinta eliberata de unitate in care se mentioneaza faptul ca salariatul, neavand legitimatie, se legitimeaza cu aceasta adeverinta. Atentie: angajatii din aceasta categorie nu au Carte de Munca. In cazul salariatilor SRI se pot accepta adeverinte de salariu pe care nu este trecut numele in clar al persoanelor care semneaza.

 in cazul militarilor angajati pe baza de contract (MAC) se verifica in Cartea de Munca/Contractul individual de munca durata contractului de munca (perioada determinata sau nedeterminata), perioada creditului incadrandu-se in aceasta.

 se iau in calcul veniturile provenite din norma de hrana, atat pentru cadrele active, cat si pentru salariatii civili


NOTA: Se accepta orice tip de adeverinta de venit care contine cel putin aceleasi campuri de completat in adeverinta de salariu tip BRDF .Copia Cartii de Munca (primele 2 pagini si ultimele 2 pagini)

 copie primele 2 si ultimele 2 pagini, certificate prin semnatura unei persoane care angajeaza societatea, insotita de stampila firmei (sau stampila Departamentului de Resurse Umane), precum si de sintagma “Conform cu originalul”

 daca Cartea de Munca este tinuta la Inspectoratul Teritorial de Munca, copia poate fi certificata prin semnatura, parafa si sintagma "Conform cu originalul"de catre inspectorul ITM

 pe foile suplimentare trebuie sa fie completate seria si nr CM

 inregistrarile din CM trebuie certificate prin semnatura si parafa / numele in clar al persoanei care face inscrierea (ultima coloana –“Parafa si semnatura persoanei care face inscrierea”)

 in cazul in care exista modificari la inregistrarile de la actualul loc de munca, este necesara prezentarea paginii cu rectificari

Contract individual de munca

 înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca pentru societaţile cu capital privat sau majoritar privat

 copie certificata prin semnatura unei persoane care angajeaza societatea, insotita de stampila firmei (sau stampila Departamentului de Resurse Umane), precum si de sintagma “Conform cu originalul”

 orice modificare facuta la datele din CIM trebuie insotite de semnatura si stampila angajatorului pe original

 este obligatorie prezentarea actului adiţional al CIM (înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca pentru societaţile cu capital privat sau majoritar privat) pentru trecerea pe perioada nedeterminata (daca este cazul) si cel pentru ultima marire de salariu

Talonul de pensie

 original sau copie conform cu originalul dupa cel mai recent talon de pensie care trebuie sa contina numele clientului si CNP-ul acestuia. Talonul de pensie acceptat la acordarea creditului trebuie sa fie din luna în care se acorda creditul sau din luna anterioara acordarii creditului
 daca pe talonul de pensie numele este gresit si CNP este gresit / lipsa, se solicita decizia de pensionare. Daca numele este gresit, dar CNP-ul este corect, nu se mai solicita decizia. Daca CNP-ul este gresit, dar numele este corect, nu se mai solicita decizia.
 in cazul pensiilor militare, se solicita decizie de pensionare numai in cazul in care numele este gresit si CNP-ul gresit/ lipsa
 sumele inregistrate ca retineri pe talonul de pensie vor fi luate in calcul si inregistrate pe aplicatia WEBOLAN la capitolul “Alte obligatii” . In cazul in care pe talonul de pensie apar retineri, dosarul va fi trimis in Back Office BRDF (fara a se elibera produsele) pentru a se verifica natura acestor retineri.

Decizia de pensionare

 pentru persoanele care nu au implinit varsta de pensionare (57 de ani pentru femei si 62 de ani pentru barbati) se solicita decizia de pensionare si se ataseaza la dosar (exceptie pensiile militare)
 in cazul pensiilor de boala/de boala transformate in pensie la limita de varsta se solicita decizia medicala indiferent de varsta solicitantului


CAP 5. Intocmirea dosarului de credit

5.1. Introducerea cererii de credit

Daca dosarul prezentat de catre client este incomplet, introducerea contractului nu este autorizata. Un dosar complet inseamna :
 factura proforma / bon de comanda in original
 actele imprumutatului/co-imprumutatului (daca este cazul)/girantului (daca este cazul) conform documentelor necesare solicitarii creditului (vezi anexele 2, 3, 4 – in functie de categoria de client sau venituri pe care le luati in calcul)

Daca exista suspiciuni ca unul dintre documentele prezentate este fals, se introduce contractul,iar dosarul se trimite la Back Office BRDF, fara a se elibera produsele, specificandu-se pe dosar « Suspect de Frauda ».

Accesul la aplicatia WEBOLAN presupune utilizarea unui cod de utilizator si a unei parole. Aceste informatii sunt furnizate conducerii fiecarui magazin, urmand ca manageriatul magazinului sa realizeze repartitia drepturilor de acces vanzatorilor sai.

Codurile de utilizator si parolele sunt confidentiale si sunt administrate de BRDF. Acestea sunt furnizate magazinului prin intermediul coordonatorului comercial al BRD Finance responsabil de relatia cu magazinul sau prin curier, ele fiind adresate in plic inchis pentru pastrarea confidentialitatii acestora. Magazinul este responsabil de pastrarea confidentialitatii si integralitatii parolelor si userilor. Acestea se atribuie individual astfel incat sa se poata identifica intotdeauna persoana care a utilizat parola. Este interzis ca doua persoane sa lucreze cu aceeasi parola. Daca intre angajat si prescriptor inceteaza relatiile contractuale de munca sau daca angajatul primeste alta insarcinare, prescriptorul este obligat sa solicite o noua parola.

Informatiile legate de client si de imprumut sunt introduse pe aplicatia Webolan furnizata magazinului (vezi Anexa 5). Aceasta aplicatie permite consultarea bazelor de date utilizate de catre BRDF in cadrul evaluarii creditului si calcularea scorului contractului.

ATENTIE ! Este foarte important ca datele referitoare la client introduse in aplicatia WEBOLAN sa corespunda cu datele din documentele prezentate de acesta ; este responsabilitatea magazinului sa se asigure de corectitudinea datelor introduse in aplicatia WEBOLAN.

NOTA

 ADRESA CARE TREBUIE TRECUTA IN APLICATIA WEBOLAN ESTE ADRESA LA CARE CLIENTUL DECLARA CA LOCUIESTE.

 In cazul in care clientul nu poate oferi un numar de telefon fix, in campul «Telefon la domiciliu» se va completa numarul de telefon mobil (nu se va completa acest camp cu caractere de genul: 0000000000 / xxxxxxxxxx / 1234567890 / etc ).

 Functia clientului se va inregistra in campul “Profesie”, conform Anexei 11 – Incadrari profesie

 In cazul obligatiilor de plata (luate in calcul conform declaratiei clientului care nu trebuie certificata prin documente doveditoare) se va tine cont de:
 rate la alte credite
 CAR (conform adeverintei de salariu/fluturas de salariu/talonului de pensie)
 alte retineri din venit / garantii (conform adeverintei de salariu / fluturasului de salariu / statului de plata / talonului de pensie)
 chirii (in cazul in care clientul locuieste cu chirie)
 pensii alimentare
 limite de creditare :
 pentru card BRDF  se ia in calcul 0% din limita de creditare
 pentru card BRD se ia in calcul 5% din limita de creditare
 pentru card alte banci se ia in calcul 10% din limita de creditare.

5.2. Rezultatele scoringului


1. Magazinul introduce datele clientului in Webolan

 Daca este « ROSU », nu se printeaza contractul si clientul este informat imediat despre refuzul creditului
 Daca este « VERDE » / « ORANGE », clientul semneaza contractul si se continua fluxul …

2. Magazinul trimite adeverinta de salariu/talonul de pensie scanate pe email/fax catre adresele/numerele anuntate.

3. BRDF face verificarile preliminare

4. BRDF informeaza magazinul cu privire la rezultatul verificarilor preliminare :

a. Acceptat pentru livrarea marfurilor  magazinul poate elibera produsele (sub rezerva intocmirii dosarului de credit cf. Procedurii de creditare)
b. Contracte in asteptare  contractul de credit nu are decizie favorabila  magazinul nu livreaza produsele pe loc asteptand o decizie finala de la BRDF
c. Refuzat  STOP

5. Daca raspunsul este:

 Acceptat pentru livrarea marfurilor, magazinul trimite dosarul complet catre BRDF; dosarul complet trebuie sa contina :

a. factura proforma / bonul de comanda (original) – daca e cazul
b. actele clientului (conform anexelor 2, 3, 4, in functie de categoria de client)
c. copia conform cu originalul a facturii fiscala
d. chitanta/bon fiscal pentru avans – daca este cazul
e. doua exemplare din contractul de credit. - semnate de client si semnate si stampilate de magazin
f. fisa de verificare a dosarului cu toate documentele existente la dosar, bifate pe prima coloana a opis-ului (vezi Anexa 9 - Fisa de verificare) si semnata in dreptul rubricii Tip verificare/Magazin.

 Contracte in asteptare  se urmeaza intructiunile primite de la Back Office BRDF (corectii, solicitare alte numere de tel, retransmitere adeverinta / talon pensie etc)
 Refuzat  NU se trimit actele

6. BRDF verifica dosarele intrate conform Procedurii de Acceptare

7. Daca dosarul respecta procedura, magazinul va fi finantat de catre BRDF in termenul stabilit in Capitolul 6 « Finantarea magazinelor »


Nota:
 Decizia finala a BRDF se va da numai in momentul in care ajunge dosarul complet si corect
 Daca dosarul nu ajunge la BRDF cu 7 zile inainte de data scadenta, contractul va fi anulat.
 In cazul contractelor cu pensii pe caz de boala, dosarul se va trimite direct la BRDF pentru aprobare; nu se trimit pe scan/fax si nu se elibereaza produsele decat dupa primirea aprobarii.5.3. Imprimarea contractului


Scor VERDE/ORANGE

Contractul de credit este imprimat din aplicatia WEBOLAN (vezi Anexa 5) si semnat de catre imprumutat/co-imprumutat (daca este cazul)/girant (daca este cazul) doar daca rezultatul scoringului este verde/orange.

Contractul de credit se listeaza in 3 exemplare daca nu exista girant si in 4 exemplare daca exista girant.

Cum se semneaza contractul de credit :

 fiecare exemplar va purta semnatura persoanei abilitate din partea magazinului insotita de stampila rotunda a acestuia, in spatiul special rezervat (partea stanga sus a contractului).

 imprumutatul trebuie sa semneze la paragraful III – Modalitati de rambursare a creditului indiferent daca va achita in numerar la ghiseu sau prin debitarea contului curent.

 imprumutatul si co-imprumutatul (daca este cazul) trebuie sa semneze la paragraful IV – Acceptul Imprumutatului si Co-imprumutatului.

 imprumutatul trebuie sa semneze la paragraful V – Cererea de asigurare (daca este cazul)

NOTA Inainte de a semna, clientul trebuie sa citeasca clauzele cuprinse in contractul de credit.


Toate exemplarele contractului sunt semnate de catre imprumutat /co-imprumutat (daca este cazul)/ girant (daca este cazul).

Un exemplar din contract este inmanat clientului, un exemplar este inmanat girantului (daca este cazul) si doua exemplare sunt trimise la BRDF semnate si stampilate de catre magazin.

Daca clientul doreste sa depuna un avans sau este necesar avansul pentru acordarea creditului, la semnarea contractului i se intocmeste clientului un bon fiscal / o chitanta care sa ateste incasarea avansului.

Scor ROSU

In cazul in care se obtine un scor rosu, este interzisa imprimarea contractului.
5.4. Informatii oferite clientului la semnarea contractului

Dupa cum am precizat in Subcapitolul 5.3 – « Imprimarea contractului », daca clientul a obtinut scor VERDE/ORANGE, este necesara semnarea contractului de credit de catre acesta / co-imprumutat (daca este cazul) /girant (daca este cazul).

 un exemplar din contractul de credit este inmanat imprumutatului
 un exemplar girantului (daca este cazul)
 doua exemplare sunt atasate la dosarul de credit al clientului si trimise prin curier la BRDFinance.

Este necesar ca la momentul semnarii contractului, clientului sa ii fie oferite urmatoarele informatii:
 data primei scadente

 plata ratelor se poate face in 2 moduri:

 direct din contul curent in lei al clientului, in cazul in care are deschis un cont curent in lei la BRD si opteaza pentru varianta aceasta; in acest caz este important sa aiba alimentat contul curent pana la data scadentei cu echivalentul ratei lunare a creditului. In fiecare luna in zilele de 1 sau 13 (in functie de cum a fost stabilit pe contractul de credit al clientului) clientul trebuie sa aiba in cont disponibilitati necesare acoperirii ratei.


 prin plata ratelor la ghiseul oricarei unitati BRD in contul BRDFinance, in fiecare luna pana cel tarziu in zilele de 1 sau 13 (in functie de cum a fost stabilit pe contractul de credit al clientului). Este obligatoriu ca imprumutatul sa se prezinte la ghiseul BRD insotit de BI/CI si numarul contractului (acesta se afla pe scrisoare de confirmare a creditului, contractul de credit sau cartonasul informativ primit din magazin).

NOTA In cazul in care clientul opteaza pentru debitarea contului curent, acesta trebuie sa completeze o cerere speciala (vezi Anexa 14).

 penalitatile pe care BRDF le percepe in cazul in care clientul intarzie cu plata ratelor

ATENŢIE !
 dacă plata ratei se face după ziua de scadenta lunara a creditului, se percepe un comision de administrare a creditului restant de 5% calculat la sumele scadente neplătite.
 in funcţie de numărul de zile de întarziere, la acest comision se adaugă dobânzi penalizatoare, calculate prin majorarea ratei curente de dobândă cu 10 puncte procentuale (dobanzile penalizatoare se aplica la sumele scadente neplatite).
 dacă clientul a întârziat cu plata ratelor, este obligatoriu sa sune la BRD Finance, la numarul 021/301.48.26 pentru a afla care este valoarea exacta a datoriei pe care o are
 clientul va primi o scrisoare de confirmare din partea BRDF in momentul aprobarii creditului de catre Back Office BDRF, care va certifica informatiile financiare oferite la data semnarii contractului (valoarea ratei – inclusiv valoarea primei de asigurare, data primei scadente, valoarea creditului – inclusiv cheltuielile de dosar).
 clientul poate contacta BRDF la telefon 021/301.48.26, adresa de mail (brdfinance@brd.ro) si adresa BRD Finance Credite Consum (Turn BRD, Bdul Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1, Bucuresti)
 este posibil sa se efectuaze rambursari anticipate:
• partiale: minim 3 rate lunare (pe langa rata curenta)
• totale


Rambursarea anticipata partiala si totala


BRD Finance ofera posibilitatea clientilor sai, sa efectueze plati anticipate totale/partiale pe parcursul contractului de credit.

Cum ?
 Rambursare anticipata partiala (valoare a minimum 3 rate lunare la care se adauga rata aferenta urmatoarei scadente)

Conditii
 Rambursarea unei sume echivalenta cu minimum 3 rate lunare
 Suma urmeaza a fi platita la momentul rambursarii anticipate. Este obligatoriu ca pe langa suma depusa pentru rambursarea in avans sa se depuna si rata urmatoarei scadente

Pentru a fi corect informati in legatura cu procedura de plata in avans si pentru a elimina orice neclaritati, rugati clientii sa sune la tel. 021 / 301.48.26.

Ce trebuie sa faca clientul ?
 sa sune la BRD Finance si sa ia legatura cu unul dintre operatorii din Back Office
 sa completeze o scrisoare de plata anticipata (in format tip – vezi Anexa 12), doar dupa ce valoarea sumei de plata a fost calculata de catre operatorul Back Office
 sa depuna scrisoarea de rambursare anticipata, alaturi de suma totala de plata la oricare din agentiile BRD.
 sa primeasca scrisoarea de confirmare a operatiunii de rambursare anticipata partiala, in legatura cu noua rata sau cu noua perioada de creditare, in functie de preferinta acestuia

Foarte important !!! Pe langa ratele rambursate anticipat si comisionul perceput (de 5 %), clientul trebuie sa plateasca si rata aferenta urmatoarei scadente..


 Rambursare anticipata totala

Conditii
 plata urmatoarei scadente
 soldul creditului ramas dupa plata urmatoarei scadente
 Suma urmeaza a fi platita la momentul rambursarii anticipate
Pentru a fi corect informati in legatura cu procedura de plata in avans si pentru a elimina orice neclaritati, rugati clientii sa sune la tel. 021 / 301.48.26.

Ce trebuie sa faca clientul ?

 sa sune la BRD Finance si sa ia legatura cu unul dintre operatorii din Back Office
 sa completeze o scrisoare de plata anticipata (in format tip – vezi Anexa 12), doar dupa ce valoarea sumei de plata a fost calculata de catre operatorul Back Office (similar exemplului prezentat in anexa 17)
 sa depuna scrisoarea de rambursare anticipata, alaturi de suma totala de plata la oricare din agentiile BRD.
 sa primeasca scrisoarea de confirmare a operatiunii de rambursare totala in avans, care confirma stingerea datoriilor clientului aferente contractului de credit.

Foarte important !!! Pe langa soldul creditului (ramas dupa achitarea urmatoarei scadente) si comisionul perceput (de 5 %), clientul trebuie sa plateasca si rata aferenta urmatoarei scadente.


Schimbarea scadentei


 Orice client poate beneficia o singura data intr-o luna de facilitatea schimbarii datei scadente, din 1 M in 13 M sau din 13 M in 1 M+1 sau din 1 M+1 in 13 M sau din 13 M in 1M. Pentru aceasta, clientul trebuie sa completeze o cerere de schimbare a datei scadente (vezi Anexa 13) si sa o trimita pe adresa BRD Finance, urmand a astepta un raspuns cu privire la noua scadenta.
 La momentul solicitarii operatiunii se schimbare de scadenta, contractul trebuie sa fi avut cel putin o scadenta. Nu se poate modifica prima scadenta a contractului.
 La momentul solicitarii schimbarii de scadenta, contractul nu trebuie sa aiba restante curente.
 De asemenea, prioritar pentru BRD Finance este ca prima data scadenta sa fie cea mai apropiata de vechea scadenta, respectiv, plata urmatoarei rate efectuandu-se la aproximativ 15 zile fata de precedenta.
!!! Pentru efectuarea acestei operatiuni nu se va percepe nici o taxa sau comision. Pentru a fi corect informati in legatura cu procedura de schimbare a scadentei si pentru a elimina orice neclaritati, rugati clientii sa sune la tel. 021 / 301.48.26.


5.5. Semnarea facturii fiscale

Daca dosarul a fost acceptat, la livrare, vanzatorul ii inmaneaza clientului spre semnare o factura fiscala.

Pe factura se completeaza :
 numarul contractului din WEBOLAN
 datele de identificare ale magazinului
 datele de identificare ale clientului (nume, CNP, adresa)
 date identificare produs (denumire)
 semnatura clientului

O copie conform cu originalul (semnatura si stampila vanzator si «conform cu originalul » scris alaturi) a facturii fiscale este trimisa impreuna cu dosarul de credit la BRDFinance.

Prezenta la dosar a bonului fiscal / chitantei de avans este obligatorie doar daca s-a platit avans.

Daca bunul este livrat la domiciliu, clientul trebuie sa scrie "Livrare la domiciliu in data de …" si sa semneze obligatoriu pe originalul facturii fiscale.

Daca bunul este livrat ulterior si intocmirea facturii fiscale se poate face doar la data livrarii bunului, se stabileste de comun acord cu clientul data la care se poate emite si semna factura fiscala. La data semnarii facturii fiscale, se procedeaza ca in paragraful anterior.
In acest caz, dosarul se afla deja la BRDFinance; magazinul trebuie sa trimita prin curier (pentru Bucuresti si localitati se afla in reteaua de curierat) /reteaua de unitati BRD (pentru localitatile care nu se afla in reteaua de curierat) la BRDFinance, in cel mai scurt timp, copia conform cu originalul a facturii fiscale pentru a se putea realiza finantarea produselor.

Back Office BRDF va verifica in toate cazurile :
 conformitatea facturii fiscale, a bonului fiscal/a chitantei de depunere a avansului (daca este cazul)
 data si semnatura clientului.
Conformitatea facturii fiscale este responsabilitatea magazinului.
In cazul in care nu s-a putut intocmi factura fiscala pentru un contract, nu se va realiza finantarea magazinului (exceptie magazinele cu care s-a semnat o conventie in acest sens).Cap 6. Transferurile de documente intre punctele de vanzare si BRDF


Toate documentele legate de solicitarea de credit a clientului trebuie sa fie arhivate in dosare.

Pe coperta dosarului, persoana care a procesat solicitarea de credit trebuie sa scrie numele clientului, numele magazinului, decizia sistemului (verde / orange), tip produs.

Pana la trimiterea dosarelor la BRDF, acestea trebuie depozitate intr-un loc securizat care sa asigure mentinerea confidentialitatii datelor clientilor.

Frecventa schimburilor

 Facturile fiscale in copie conform cu originalul (semnate si stampilate de magazin si scris « conform cu originalul ») trebuie transmise cat mai rapid pentru a se putea realiza finantarea magazinelor in cele mai bune conditii. Trimiterea facturilor fiscale urmeaza acelasi circuit de transfer ca dosarele de credit. Facturile fiscale sunt trimise la BRDFinance separat de dosarul de credit numai in situatia in care magazinul poate livra bunul la o data ulterioara semnarii contractului de credit.

 Toate dosarele de credit trimise la BRDF vor fi insotite de Borderoul de Predare/Primire aferent (vezi Anexa 6). Toate copiile facturilor fiscale trimise la BRDF vor fi insotite de Borderoul de Predare/Primire aferent (vezi Anexa 6).

Modalitati de schimb

Modalitatile de trimitere catre BRDF a dosarelor in original pot varia in functie de distanta dintre comerciant si BRDF.

Transferul se face :
- pentru Bucuresti si localitatile care se afla in reteaua de curierat – prin curier DHL sau Fun Currier
- pentru celelalte localitati – prin reteaua de unitati BRD


Pentru Bucuresti, transferul se face:
 fie prin curier – prin curier DHL sau Fun Currier
 fie prin reteaua de unitati BRD (doar in cazul in care nu exista curier)Pentru localitati situate la o distanta mai mare de 50km de Bucuresti, transferul de documente se face prin reteaua de unitati BRD.


CAP 7. Finantarea magazinelor


Daca Back Office BRDF, dupa analiza documentelor, se afla in posesia dosarelor complete (inclusiv factura fiscala si chitanta de depunere a avansului / bon fiscal – daca este cazul), poate trece la finantarea magazinelor.

Aprobarea dosarelor de credit. Competente de aprobare:

• dosar cu scor verde / orange – operator Back Office BRDF / Front Office BRDF
• dosar cu scor rosu – director general / director
NOTA In cazuri speciale se poate decide fortarea dosarului, adica acceptarea acestuia in ciuda scorului rosu. Fortarea poate fi facuta numai cu acordul directorului BRDF, sau in lipsa acestuia, cu acordul persoanei nominalizate pentru inlocuirea temporara a directorului BRDF.

Finantarea intervine in termen de 2 - 10 zile lucratoare de la receptionarea dosarului complet in Back Office BRDF, aceasta implicand inclusiv receptia facturii fiscale.

Anularea contractului de credit. In cazul in care, dintr-un motiv sau altul, magazinul doreste anularea contractului de credit, acest lucru se poate realiza in urmatoarele conditii:

• dosarul nu a fost finantat – magazinul trebuie sa trimita o cerere de anulare care sa contina numarul contractului de credit si numele clientului
• dosarul a fost finantat – magazinul trebuie sa trimita o cerere de anulare care sa contina numarul contractului de credit si numele clientului si factura storno.


Cap 8. Frauda


Conventia incheiata intre BRDF si magazine indica partea responsabila in ceea ce priveste fraudele ce pot fi detectate in cadrul procesului de acceptare in magazin.

Societatea este responsabilă, în limitele stabilite în prezenta procedura, pentru autenticitatea documentelor prezentate de client în magazin, pentru autenticitatea semnăturii date de acesta în faţa reprezentantului Societăţii şi pentru caracterul exact şi complet al datelor.

Societatea este răspunzătoare pentru falsurile detectabile prin simpla analiză a documentelor, fără analize suplimentare care nu cad în sarcina Societăţii, conform prezentei proceduri- ca exemplu este responsabilitatea societatii sa verifice ca adeverinta de salariu a fost completata fara stersaturi, cu o singura culoare de pix si fara adaugiri sau modificari ; sa prelucreze corect datele clientului la redactarea contractului de credit; sa nu accepte documente incomplete (ex: pe adeverinţa de salariu apare o singură semnătură, pe cartea de muncă nu apare viza inspectorului de muncă s.a); sa nu accepte documente neactualizate ( ex: a trecut termenul de valabilitate al adeverinţei de salariu).

In caz de frauda detectata cu usurinta de catre Back Office BRDF in momentul analizei dosarului - in cazul unui dosar cu scor verde - BRDF are posibilitatea sa refuze activarea dosarului si, respectiv, finantarea magazinului.

Falsurile care nu puteau fi detectate decât în urma unei analize suplimentare, documentul respectând la prima vedere toate condiţiile impuse prin procedura de creditare, nu cad în sarcina Societăţii.


CAP 9. Confidentialitatea si prelucrarea datelor cu caracter personal

Magazinul si toti angajatii sai se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor si a oricaror informatii de care iau la cunostinta pe parcursul desfasurarii colaborarii intre BRDF si magazin.
Magazinul se obliga sa nu dezvaluie informatii confidentiale decat agajatilor magazinului implicati in procesarea datelor clientilor pe parcursul activitatii de creditare. In particular, nici o informatie legata de client obtinuta pe parcursul procesului de creditare nu poate fi divulgata.
Activitatea utilizatorului de prelucrare de date personale consta în culegerea în mod direct de la persoana vizata (ale carei date sunt prelucrate), a datelor solicitate de aplicaţia informatica de achiziţie şi introducerea acestora pentru a stabili daca persoana poate accesa un credit BRD sau poate îndeplini calitatea de girant. În cazul în care rezultatul este pozitiv, utilizatorul va imprima contractul de credit.
Prelucrarea se face exclusiv în scopul stabilirii daca persoana vizata (persoana ale carei date sunt prelucrate) îndeplineşte condiţiile pentru a obţine un credit în vederea achiziţionarii de bunuri de folosinţa îndelungata sau pentru a garanta personal executarea contractului de credit (girant).
Datele personale ale clientului sunt prelucrate in mod exclusiv pe parcursul procesului de creditare administrat de BRD Finance Credite Consum. Este strict interzisa utilizarea acestor date in alte scopuri sau stocarea acestor informatii in orice forma.
Fiecare utilizator are obligaţia de a lua toate masurile pentru protecţia datelor cu caracter personal prelucrate, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat la aceste date.


CAP 10. Parametrii SOFTWARE, HARDWARE si configuratii


Parametrii HARDWARE

 Orice imprimanta care poate tipari fisiere PDF 1.3 .
 Imprimanta trebuie sa aiba sertar pentru hartie A4.

Configuratii HARDWARE

Sertarul disponibil trebuie sa fie setat pe hartie A4 ca format implicit; pentru a verifica daca configuratia este realizata corect, urmati pasii de mai jos :

 Din meniul “Start” submeniul “Settings” optiunea “Printer”, se selecteaza imprimanta implicita folosita la postul de lucru.

 Pe iconita imprimantei de da click mouse dreapta

 se selecteaza fereasta “Proprietati”

 In optiunea “general” efectuati clic pe optiunea “Printers Preferences”; se deschide fereastra “Printers Preferences”.

 Clic pe butonul “Advanced” si verificati daca dimensiunea hartiei (paper size) este setata pe A4. Daca nu, selectati din lista derulanta dimensiunea A4 si validati apasand butonul “Apply”. Daca nu aveti butonul “Apply”, apasati butonul “OK”.

 Click pe butonul “OK”, si fereastra “Propertati” se inchide.

PARAMETRII SOFTWARE SI CONFIGURATII

Parametrii SOFTWARE

 Versiune Acrobat Reader 5.0 sau superior

 Windows 9x sau NT, 2000 sau XP

 Rezultate optime sunt obtinute utilizand Microsoft Internet Explorer 5.5 sau superior. Este recomandata instalarea up-grade-rilor (patch-uri) pentru sistemul de operare si pentru Internet Explorer.

Configuratii Acrobat

Daca doriti sa verificati configurarea imprimantei, urmati pasii de mai jos :

 Deschideti un fisier PDF cu Acrobat reader

 Din meniul “File”, selectati “Page Setup”; se deschide fereastra “Page Setup”.

 Dimensiunea hartiei trebuie sa fie A4 ca format implicit. Daca dimensiunea hartiei este alta decat A4, configuratia trebuie refacuta.

 Daca imprimanta are doua sertare (Main tray si Manual Feed tray), contractul va fi tiparit din sertarul the Main tray in mod automat (de obicei sertarul Main tray este setat in format A4 si sertarul Manual Feed tray in format letter). Daca imprimanta are mai mult de doua sertare si un anume sertar va fi folosit pentru contract, sertarul va trebui sa fie ales in fereastra ‘Print Setup’.


Pentru a configura parametrii de imprimare pentru Acrobat reader 5.0, urmati pasii de mai jos:

 Din meniul “File”, selectati “Print”; se deschide fereastra “Print”

 In casuta “Copies and Adjustments”:

 deselectati optiunea ‘Shrink oversized pages to paper size’ and ‘Auto-rotate and center pages’

 selectati optiunea “expand small pages to paper size”. Configurarea trebuie facuta o singura data, chiar daca calculatorul este restartat.Pentru a configura parametrii de imprimare pentru Acrobat reader 6.0, urmati pasii de mai jos:

 Din meniul “File”, selectati “Print”; se deschide fereastra “Print”.

 In casuta “Copies and Adjustments”:

 deselectati optiunea “Auto-rotate and center pages”;

 selectati in optiunea Page Scaling ‘None’. Configurarea se face o singura data chiar daca calculatorul este restartat.


................
C –
.................

Formulare si documente folosite - Simulator_rate_BRD_discount.exe
- Pliant_DAE_Megadiscount.xls
Proceduri, instructiuni si politici folosite - Procedura_RAPIDA_de_analiza_a_cererilor_de_credit_in_Back_Office_BRD_Finance.doc
- Glosar_al_termenilor.doc
Alte documente subordonate
 Anexa 1: Bunuri creditate

 Anexa 2: Documente necesare (salariati si pensionari)

 Anexa 3: Documente necesare (PFA)

 Anexa 4: Documente necesare (alte venituri)

 Anexa 5: Ghid WEBOLAN

 Anexa 6: Borderou

 Anexa 7: Adeverinta de salariu

 Anexa 8 : Agentii BRD

 Anexa 9: Fisa de verificare a documentelor din dosarul de credit

 Anexa 10: Procedura PFA

 Anexa 11: Incadrari profesie

 Anexa 12: Scrisoare plata anticipata

 Anexa 13: Scrisoare schimbare scadenta

 Anexa 14: Scrisoare modificare modalitate de plata

 Anexa 15: Exemplu de plata in avans

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

BBC PLANET EARTH LOVE NATURE